Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

6784 9eba 420
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viablackdrama blackdrama

July 05 2015

4267 9885 420
Reposted fromstercum stercum viagosza gosza
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaintimates intimates

June 27 2015

1132 ffd4 420
8001 a17b 420
Reposted frommisza misza viamagdanestor magdanestor
9801 fc0a 420
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Żulczyk o 02:14 nadal jest mistrzem
Reposted fromdunkellicht dunkellicht via3freya 3freya
0964 2233 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamefir mefir
3694 0b16 420

June 21 2015

Mam wrażenie, ze fani HEYa to osoby z jakimś problemem, związanym z niemożnością przystosowania się do pewnych spraw. Chciałabym, żeby byli tacy... Uważam, że nie można mnie brać za jakikolwiek wzór.
— Katarzyna Nosowska TerazRock listopad 2003
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viahey hey
1265 7183
<3
Reposted fromnaciol naciol viahey hey
4364 c2f3 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir

June 17 2015

7592 4fa5 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
5174 ecd4 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
1818 b2c0 420
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viamefir mefir
Człowieka można skrzywdzić na wiele sposobów bez użycia pięści.
— Kristen Simmons – Paragraf 5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl