Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

June 14 2015

1667 df1a 420
Reposted fromcaraseen caraseen viaahora ahora
3175 35a8 420
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamvtevrrr mvtevrrr
9579 3729 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viamvtevrrr mvtevrrr
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— P.Adamczyk
4275 1944 420

June 10 2015

8893 419c 420
Reposted fromjasminum jasminum viamagdanestor magdanestor
6662 3de0 420
Reposted fromsexcandy sexcandy viamagdanestor magdanestor
Chcę Cię całować, obejmować, być obejmowaną przez Ciebie. Pić z Tobą herbatę, siedząc na brzegu łóżka, kiedy leżysz koło mnie. Chcę być naga przy Tobie, dotykać Cię całego, znać Cię. Chcę, żebyś i Ty mnie poznał, wiedział, kiedy jestem zmęczona i nie mam siły rozmawiać. Chcę, żebyśmy umieli być ze sobą bez rozmowy, bez uczucia zażenowania.
Chcę móc wkładać swoją szczoteczkę do zębów do tego samego kubka, co Ty. Chcę z Tobą tańczyć, tańczyć dla Ciebie, tańczyć na Tobie.
Chcę się z Tobą bawić, wypompować się i ponownie napełnić. Ty i ja.
Chcę się budzić z Tobą po tym, jak z Tobą zasnęłam, po tym, jak uprawiałam z Tobą seks. Zasypiać rozkosznie wyczerpana po ostrym pieprzeniu z Tobą, żebyśmy nie musieli po wszystkim wstawać, rozdzielać się. Żebyśmy zastygli w tej samej pozycji, w jakiej byliśmy, kiedy skończyliśmy się kochać i nie mieliśmy już siły na więcej. 
Chcę, żebyśmy leżeli w łóżku, każde pod swoją kołdrą, i wiedzieli, że jesteśmy we dwoje. 

May 22 2015

Boję się Twojej nieobecności.
— znowu będę płakać na środku chodnika
Reposted fromstuffiti stuffiti viadamagecase damagecase
1736 835e 420
8940 aa4e 420
Reposted fromdeviate deviate viadamagecase damagecase
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
add a caption
Reposted fromweightless weightless

May 18 2015

Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz vianieznosnielekko nieznosnielekko

May 12 2015

8151 dd18 420
Reposted frommissmaya missmaya viaJamesEvans JamesEvans
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead (via plastikowe)
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless

May 09 2015

Reposted fromfelicka felicka viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl